Belgija

OSNOVNA DOKUMENTACIJA:

Ukoliko ste u braku i imate djecu mlađu od 18:

  • Vjenčani list – međunarodni obrazac
  • Preslika osobnog dokumenta supružnika
  • Rodni list za djecu mlađu od 18 godina – međunarodni obrazac