Finska

  • Period ostvarenja povrata poreza: 4 – 6 mjeseci
  • Povrat poreza možete zatražiti i do 3 godine unazad
  • Između RH i Finske u primjeni je Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

OSNOVNA DOKUMENTACIJA:

*godišnji izvještaj od poslodavca o isplaćenoj plaći i uplaćenom porezu
** potvrda koju izdaje finska porezna uprava do travnja za prethodnu poreznu godinu

Napomena: Svim poreznim obveznicima bit će izdano rješenje o procjeni povrata poreza od strane finske porezne uprave te će se taj iznos doznačiti na Vaš račun. Međutim, ukoliko smatrate da imate pravo na veći iznos povrata poreza, možete zatražiti novu procjenu poreza i poslati novi zahtjev za povratom.